söndag 3 februari 2013

Läs och lär: Det var underordnade som tilltalades Ni

Anna skriver så klokt i en kommentar:

Från wikipedia, om tiden innan du-reformen på 60-talet:

"Tidigare ansågs det oartigt att tilltala en överordnad, speciellt någon som man inte kände, med annat än titel. En underordnad tilltalades med ni eller han/hon alternativt personens namn."
Alltså, det artiga var att kalla kunden "frun", "fröken", "doktorn" eller liknande titel. Att kalla kunden "ni" var totalt fel!
Alla som är födda på 50-talet eller tidigare kommer mycket väl ihåg detta, och många av oss som är över 30 har hört om detta från vara föräldrar. Vi upplever det som oartigt och okunnigt att kalla kunderna "ni".
Sedan ska jag tillägga att många av oss är så pass finkänsliga att vi inte gör några sura miner när ni ungdomar gör fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar